luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5847 ha
Intravilan: 460 ha
Extravilan: 5387 ha
Populatie: 2836
Gospodarii: 1051
Nr. locuinte: 1281
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie:
Dobârceni, Brăteni, Cismăneşti, Murguţa, Bivolari
Asezarea geografica:
Localitatea este poziţionată în partea nord-estică a ţării cu o împletire de dealuri joase brăzdate de văi cu râuri.
‘’Din orice parte ai veni, pentru a ajunge la pădurea de ‘’Carpeni’’ (denumire veche a pădurii Dobârceni), trebuie să iei în piept urcuşul molcom al dealului Cozancea-Guranda, din partea central estică a judeţului Botoşani, încadrat de Câmpia Jijiei şi Câmpia Baseului’’ - citat din Scurta monografie a comunei Dobarceni. 
Hotar apusean fiind Siretul 
Comuna Dobârceni se află situată în jumatatea estică a judeţului Botoşani fiind încadrată :
-la Est-comuna Mihălăşeni;
-la Sud-Est- comuna Ştefăneşti;
-la Sud-comuna Durneşti;
-la Sud-Vest- comuna Truşeşti;
-la Vest-comuna Dângeni;
-la Nord-comuna Hăneşti. 

Repere Istorice: 
Prima  atestare documentară, potrivit studierii arhivelor naţionale cât şi în descrierea monografiei, reiese că este la 15 octombrie 1427, într-un document de danie al domnitorului Alexandru Cel Bun, către unul dintre boierii vremii şi anume Oancea… 
Ca simbol definitoriu ar putea fi frunza de carpen şi cea de stejar, apoi din cele mai vechi timpuri oamenii acestor locuri au fost, agricultori, păstori (ovine, cornute mari în vechime au fost şi bivoli, şi cabaline) după ultimile animale, două sate au şi denumirea-Bivolari şi Murguţa. O alta îndeletnicire a fost şi creşterea albinelor, trebuie de remercat ca şi astăzi există aceste ocupaţii ale locuitorilor comunei Dobârceni. 
Familiile boiereşti, importante, care au avut legatură cu istoria locului sunt: Sturdza direct din familia domnitorului Mihail Sturdza, comisul Costache Jora, banul Mihalache Negrea şi familia moşierului ing. Hynek Carol.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Comerţ
Obiective turistice:
Familile de boieri, au lasat moşteniri spirituale sau materiale deosebite:
- Parcul comunal, fosta curte domnească a luat denumirea de ‘’Elena Sturdza’’ proprietara moşiei; 
- Familia Jora a ctitorit prima biserică de zid cu temelie de piatră din satul Brăteni;
- Familia Negrea a ctitorit prima biserica din satul Dobârceni. 
Ca monumente istorice rămase în amintirea satului pot fi menţionate:
- Conacul Hynek din sat Brăteni;
- Parcul communal Elena Sturdza Dobârceni;
- Biserica de lemn, veche, din sat Cismăneşti, prima datare 1624. 
Monumente naturale: 
- Stejarii seculari, din parcul comunal şi din pădurea Dobârceni, fost codru;
 - Laleaua pestriţă, ocrotită prin lege;
 - Movila din sat Murguţa, care face parte din lanţul de movile, de pe malul Prutului, din vremea lui Ştefan cel Mare (m. istoric). Aceste movile erau folosite pentru avertizare în caz de invazie a tătarilor, polonilor mai apoi a cazacilor, pe aceste movile se aprindeau focuri ce erau vizibile de la distanţe mari…
 - Cea mai de seama bogaţie a comunei Dobârceni o constituie cele 840 ha de pădure care aproape înconjoară satul, şi face parte din pădurea (fost codru) Guranda, alcatuită în mare parte din stejari, carpeni, apoi ulmi, jugastru, salcam şi tei;
Barajul Stinga-Costeşti situat la 15 km distanţă;
Pădurea Cirlis - Dobârceni - Brăteni;
Iazul din Sus plin de lebede;
Iazul Moara Negri, pentru pescuit şi agrement
Evenimente locale:
‘’Cupa de vara’’ Ediţii cultural - sportive de masă.
În acelaşi timp, datorită vacanţei şi concediilor s-a hotărât sărbătorirea zilei comunei cu prilejul acestei manifestări - anual în luna august
- Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă - decembrie în fiecare an 
- Alte activităţi cultural-educative sunt de mică amploare şi se desfăşoară, în general, în colaborare cu şcoala Dobârceni cât şi cu Asociaţia de tineret Protin 2000 cu sediul în localitatea Dobârceni, organizaţie de tip ONG.
Facilitati oferite investitorilor:
Dezvoltarea agriculturii
Activităţi economice: 
Agricultura, ferme vegetale 
Ativitati agro-zootehnice  
Apicultura     
Comerţ
Proiecte de investitii:
Modernizarea drumurilor săteşti
Modernizarea şi construirea de 2 cămine culturale noi, în satele Brăteni şi Dobârceni
Construire grădiniţă Brăteni
Reabilitare şcoală Dobârceni
Alimentare cu apă a comunei Dobârceni
Construire gradiniţă în sat Dobârceni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu